Mr. PETR TURYA - GUILDAM GLADIATORUM S.R.O.


Petr Turya pro Vás vytváří ediční řadu děl o šermu a zápasu. Vyšla další kniha Ringen - zápasnické umění Fabiana z Auerswaldu a sety knih o šermu v barvě.

Co stojí za zmínku je zkušenost pana Turya s rekonstrukcí rytířského umění (šermu a zápasu) a hlavně její srovnání s jinými systémy různě po světě. Přestože je zaměřený na pozdní středověk a renesanci, kde máme nejvíce dochovaných písemností a také hmotné kultury na toto téma, nevyhýbal se sbírat poznatky i z jiných období, včetně raného středověku. Asi také stojí za zmínku, že díky svému kamarádovi z mládí je stále v přátelském kontaktu s Archeocentrem v Olomouci a též lidmi z Vlastivědného muzea v Olomouci a Muzea v Přerově, německém Emdenu a skupinou německých historiků z katedry v Augsburgu.

Dnes po letech šermování a poznávání stojí ve vedení Cechu Sv. Michaela, který založili před osmi lety spolu s Martinem Pulchartem. Cech je společnost, která učí rytířskému umění v co možná co nejautentičtější podobě. Podkladem pro výuku jsou především původní texty a také související zdroje od shora zmíněných kontaktů, cestování a neméně také cvičení s cizinci v jejich domácích krajinách. V posledních letech jsme se rozhodli knižně vydat Knihu Joachyma Meyera, která je rozdělena na čtyři části pod názvy "Šerm mečem", "Šerm tesákem", "Šerm rapírem", "Šerm dýkou a dřevcovými zbraněmi". Mimo toto vydání jsme po dobu více než deseti let postupně zpracovávali různé texty o šermu, včetně Walpurgis kodexu I.33.