O nás

Fencer´s guild – šermířský cech Sv. Michaela

Kořeny naší společnosti sahají do roku 2010, kdy byl založen šermířský cech Sv. Michaela. Tato mezinárodní komunita byla a je zaměřena na výzkum a praktické provádění šermu a zápasu podle původních písemných pramenů 14. až 17. století. Našimi oddíly a školami prošlo několik set studentů z řady evropských i asijských zemí. Přirozeným vrcholem naší činnosti bylo zpracování překladů do knižní podoby a jejich publikace. Naše knihy společně s výukou tak zastřešuje společnost Guildam Gladiatorum s.r.o., což je latinský název pro šermířský cech.

Zakladateli cechu i firmy jsou pánové Petr Turya a Ing. Martin Pulchart. Oba stále aktivně šermují a zápasí. Petr Turya je autorem překladů a textů našich knih.

Cílem cechu je vytvářet studijní prostředí pro všechny zájemce o Evropské bojové umění v jeho autentické podobě. Jeho činnost je rozdělena na publikační činnost, překlady původních děl a praktickou výuku šermu: dlouhým mečem, tesákem, rapírem, dýkou, dřevcovými zbraněmi a zápasu.

FENCER'S GUILD

Fencer's Guild se zabývá výzkumem, publikováním a výukou rytířského umění. Zhmotňujeme minulost do současnosti s plným respektem a autentickým překladem knih ze staroněmčiny do českého a anglického jazyka.

 

FENCER'S GUILD

Fencer's Guild researches, publishes and teaches the art of the knights. We materialize the past into the present with full respect and authentic translation of books from Old German into Czech and English.