FENCER'S GUILD

CZ : Fencer's Guild se zabývá výzkumem, publikováním a výukou rytířského umění. Zhmotňujeme minulost do současnosti s plným respektem a autentickým překladem knih ze staroněmčiny do českého a anglického jazyka.

FENCER'S GUILD

ENG : Fencer's Guild researches, publishes and teaches the art of the knights. We materialize the past into the present with full respect and authentic translation of books from Old German into Czech and English. 

NOVINKA 

PŘIHLASTE SE!
ZIMNÍ ŠKOLA ŠERMU 2022

21. - 27.2.2022 klik ZDE

místo: Zábřeh na Moravě

NEW 

SIGN IN!
WINTER SCHOOL OF FENCING 2022

place: Zábřeh na Moravě, CZ

21. - 27.2.2022 click HERE

Máte dotazy? Kontaktujte nás.  

Do you have questions? Contact us.